12.07.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 41

04.07.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 39

20.06.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 38

06.06.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 37

18.05.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 36

18.05.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 35

17.05.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 34

17.05.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 33

16.05.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 32

03.07.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 31

13.06.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 30

10.05.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 29

03.05.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 28

28.04.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 27

20.04.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 26

13.04.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 25

12.04.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 24

12.04.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 23

31.03.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 22

30.03.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 21

23.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 20

23.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 19

23.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 18

22.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 17

14.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 16

14.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 15

09.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 14

03.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 13

03.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 12

03.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 11

02.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 10

01.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 9

01.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 8

01.02.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 7

24.01.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 6

23.01.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 5

23.01.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 4

19.01.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 3

19.01.2023

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - JAVNA NABAVKA 2

17.01.2023

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU