OPĆINA, VIJEĆE

OGLAS ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNE LICITACIJE

OGLAS

ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNE LICITACIJE

  1. PRAVNO LICE KOJE PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Općina Doboj Jug , Trg 21. Mart br.1

Telefon: 032 691 250  Fax : 032 699 331

Kontakt osoba: Melisa Šahbegović

  1. NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom.

  1. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

3.1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini, opremljeno osnovnom infrastrukturom, i to dvije odvojene parcele :

a/  k.č.br. 1527/5 zvana ,,Rijeka Usora,, ostalo neplodno zemljište u površini od 9.249 m2, upisana u posjedovni list broj 91 k.o. Matuzići, te ZK uložak broj 125 na ime Općine Doboj Jug kao posjednika i vlasnika sa dijelom 1/1

 b/ k.č. broj 1527/16 zvana „ Rijeka Usora“ ostalo neplodno zemljište površine 3.272 m2 ,upisana u posjedovni list broj 91 i ZK uložak broj 2721 u KO Matuzići na ime Općine Doboj Jug kao posjednika i vlasnika sa dijelom 1/1

U prilogu možete pogledati tekst Oglasa.

 

PREUZMITE DOKUMENAT 

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *