OPĆINA

Općina Doboj Jug odabrana za sudjelovanje u programu Savjeta Evrope

 

U okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u BiH“ koji provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za BiH za period 2022. do 2025. Općina Doboj Jug je odabrana da bude u programu Savjeta Evrope koji ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih samouprava putem Platforme za razmjenu među opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj program loklanim vlastima će, kroz nekoliko radionica, biti predložene aktivnosti razvoja kapaciteta s ciljem jačanja kvalitete lokalne demokratije i podsticanja otvorene vlasti i javne etike, kolaborativnog upravljanja i saradnje sa građanima i civilnim društvom.

Projekat ima za cilj doprinijeti postizanju ciljeva održivog razvoja: 10 (Smanjenje nejednakosti), 11 (Održivi gradovi i zajednice), 16 (Mir, pravda i jake institucije) i 17 (Partnerstvo za ciljeve) koje su uspostavile Ujedinjene nacije u svojoj Agendi za održivi razvoj 2030.

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *