OPĆINA, VIJEĆE

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrtu Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Doboj Jug

Općinsko Vijeće Doboj Jug je na svojoj šestoj sjednici VIII saziva dana 16.07.2021. godine usvojilo Nacrt odluke o komunalnoj naknadi i Nacrtu Odluke o utvrdivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Doboj Jug, te iste dalo na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Postupajući po tome Općinski načelnik općine Doboj Jug kao predlagač navedenih Odluka je utvrdio termine održavanja javne rasprave.

Cilj javne rasprave o Nacrtima navedenih Odluka jeste da se predviđena rješenja u tim odlukama učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Doboj Jug.

Obzirom da se radi o veoma važnim odlukama, pozivamo predstavnike političkih stranaka, udrużenja gradana, mjesnih zajednica, kao i svih zainteresiranih subjekata sa područja općine Doboj Jug da se odazovu u što većem broju kako bi dali svoje primjedbe i uzeli učešće u javnoj raspravi.

Nacrti navedenih Odluke će biti izložen u zgradi Općine Doboj Jug u holu ispred kancelarije br. 4 u Matuzićima, na adresi Trg 21. Mart br. 1 u periodu od 18.08.2021. godine od 8:00 sati do 17.09.2021. godine do 15:00 sati , te će se u tom periodu moći izvršiti uvid u isti svakim Radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Nacrti navedenih odluka će takode biti postavljeni u navedenom terminu i na web stranici općine Doboj Jug i uz ovaj poziv su poslati Mjesnim zajednicama Matuzići i Mravići gdje ih građani takođe mogu pogledati.

Javna rasprava će se održati  u dva termina i to‘

–              u srijedu 01.09.2021. godine u MZ Matuzići u Općinskoj sali sa početkom u 15:00 sati i

–              u četvrtak 02.09.2021. godine u MZ Mravići u prostorijama mjesne zajednice sa početkom u 15:00 sati.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrte navedenih Odluka mogu se dostaviti na pisarnici općine Doboj Jug , na protokol do 17.09.2021. godine do 15:00 sati sa naznakom «Za Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt Odluke o utvrdivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Doboj Jug» i putem pošte na adresu: Općina Doboj Jug ,Trg 21. Mart br. 1 , 74203 Matuzići .

Pozivaju se građani, privredni subjekti , javne ustanove i svi drugi zainteresirani da izvrše uvid u Nacrt navedenih odluka u gore navedenom periodu, te da sa konstruktivnim prijedlozima i sugestijama na Nacrt daju svoj doprinos kako bi se na osnovu istih izradio Prijedlog navedenih odluka koji će biti prihvatljiv za sve.

 

PREUZMITE DOKUMENAT 1

PREUZMITE DOKUMENAT 2

PREUZMITE DOKUMENAT 3

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *