OPĆINA, VIJEĆE

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DOBOJ JUG 2021. – 2027.

 

Na šestoj sjednici VIII saziva Općinskog vijeća Doboj Jug održanoj 16. 07. 2021. godine usvojena je Strategija razvoja općine Doboj Jug za period od 2021. – 2027. godine.

Strategija integrisanog razvoja općine Doboj Jug je integrisani, multisektorski strateški dokument Općine Doboj Jug koji definira javne politike i usmjerava razvoj teritorije jedinice lokalne samouprave i predstavlja putokaz za sveukupni razvoj, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu, ekonomsku i sferu zaštite životne sredine, poštujući Prostorni plan općine. Izrađena je kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, kao i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj.

Strategija je izrađena od strane radnih tijela koja je imenovao Općinski načelnik, uz puno učešće predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

O nacrtu Strateške platforme je proveden jednomjesečni konsultativni proces, koji je ponovljen nakon završenog nacrta cjelokupnog dokumenta Strategije. Finalna faza izrade dokumenta je podrazumijevala izradu konkretnog operativnog plana uz definiranje financijske konstrukcije predloženih mjera i nosioca odgovornosti za njihovu implementaciju, uključujući i plan razvoja organizacionih i ljudskih potencijala lokalne uprave kako bi se nadzor nad implementacijom strateškog dokumenta osigurao u punom kapacitetu.

Prilikom izrade Strategije vodilo se posebno računa o tzv. horizontalnoj i vertikalnoj usklađenosti Strategije sa planskim dokumentima na višim nivoima. Naročita pažnja je posvećena onim oblastima i pitanjima koja se međusobno snažno isprepliću, a neodvojivi su dio koncepta održivog razvoja, prije svega pitanja bolje uključenosti osjetljivih društvenih grupa, te uvažavanje aspekta ravnopravnosti spolova. Tokom pripreme strateškog dokumenta uzeti su u razmatranje i širi razvojni pravci uspostavljeni kroz nacrt Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, na način da je provjerena usaglašenost ove Strategije sa utvrđenim prioritetima i pokretačima održivog razvoja čime se nastoji dati doprinos u postizanju i praćenju općih ciljeva za Bosnu i Hercegovinu iz Agende 2030. Također, tokom pripreme Strategije općine Doboj Jug uzeti su u razmatranje i strateški pravci, prioriteti i mjere Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina.

Strategiju razvoja općine Doboj Jug je pripremio Općinski razvojni tim (ORT)
uz tehničku i stručnu podršku obezbijeđenu kroz Projekat integrisanog
lokalnog razvoja (ILDP), a koji predstavlja zajednički projekat Vlade
Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *