OPĆINA

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 20.a  Zakona o radu FBiH (Službene novine FBiH  br. 26/16 i 89/18), člana 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19), člana 32. i 47. Pravila JU Opća biblioteka Doboj Jug,  Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji poslova u JU Opća biblioteka Doboj Jug (broj: 01-10-3/17), te Odluke Upravnog odbora br. 01-99/20, direktor JU „Opća biblioteka“ Doboj Jug  o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na  neodređeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

–          Radnik/ica na održavanju čistoće – 1 (jedan) izvršilac.

II UVJETI

  1. a)završena osnovna škola,
  2. b)da je kandidat punoljetan,
  3. c)da je državljanin BiH,
  4. d)opća zdravstvena sposobnost,
  5. e)da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
  6. f)da kandidat nije kažnjavan.

III OPIS POSLOVA

        – održavanje čistoće svih prostorija i okoliša Biblioteke,

        – čišćenje i dezinfekcija bibliotečke građe i opreme,

        – priprema toplih napitaka,

        – lakša opravka knjiga,

        – raznošenje pošte,

        – obavlja i druge poslove za potrebe Biblioteke.

IV SADRŽAJ PRIJAVE

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  1. a)    kraću biografiju koja mora biti potpisana od strane kandidata,
  2. b)    Izvod iz matične knjige rođenih (sa trajnim rokom važenja),
  3. c)    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  4. d)    Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog konkursa.

 

PREUZMITE DOKUMENT 

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *