OPĆINA

PROŠIRENJE SISTEMA KANALIZACIJE – IZGRADNJA SEKUNDARNIH KOLEKTORA NA PODRUČJU OPĆINE DOBOJ JUG

 

U proteklom periodu općina Doboj Jug realizirala je projekat izgradnje sekundarnih kolektora na sistemu kanalizacije na području općine Doboj Jug. Izvođenje radova pratila je i situacija sa proglašenom pandemijom koronavirusa te su radovi zbog otežanih uslova nabavke materijala jedan kraći period bili obustavljeni, normalizacijom prilika stekli su se uslovi i za nastavak i završetak radova.

Radovi su izvođeni na dvije lokacije, ulica Brezik, Matuzići i ulica Sarajevska, Mravići.

Izgrađeno je 714 metara sekundarne kanalizacione mreže i omogućen priključak na istu za cca 30 domaćinstava čime će ciljevi iz projektnog zadatka biti ostvareni u potpunosti.

Ciljevi ovog projekta su bili:

– smanjen broj septičkih jama

– smanjeno nekontrolisano ispuštanje otpadnih voda u lokalne potoke i rijeke

– izgrađen dio sekundarne mreže za prikupljanje otpadnih voda

– poboljšanje kvalitete vode u rijekama Usori i Bosni

– poboljšan kvalitet vode za piće.

Vrijednost projekta je iznosila 105.393,57 KM i realiziran je od strane JKP “VIS” Doboj Jug.

Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH  (https://fzofbih.org.ba) zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK-a iz dijela vodnih naknada za 2019. godinu.

(Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Doboj Jug i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH)

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *