UPRAVA

KABINET NAČELNIKA

KABINET NAČELNIKA OPĆINE

Poslovi i zadaci:

  • poslove organizacije općinske uprave
  • obavlja protokolarne, studijsko-analitičke, informaciono-dokumentacione i normativno-pravne poslove koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika
  • obavlja protokolarne, studijsko-analitičke, informaciono-dokumentacione i normativno-pravne poslove za Općinsko vijeće
  • vođenje evidencije i čuvanje orginala propisa i drugih akata Općinskog načelnika
  • vrši poslove koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva, poslovi informisanja, propagande kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za općinu
  • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje stavi u zadatak Općinsko vijeće i Načelnik općine
Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *